Pro klienta SIEMENS PLM spravujeme v roce 2017 on-line kampaně na podporu produktů

28.6.2017

Abosolook v rámci této kampaně podporuje produkty Siemens PLM, jmenovitě Solid Edge, Robot expert, Plant simulation, Jack a také registrace na webinář Siemens.

 

Tato kampaň je specifická svým zaměřením na velice úzkou cílovou skupinu návrhářů procesů, výrobků, robotických systémů apod.

 

V rámci tohoto projektu jsme zajistili:

  • standardní nákup bannerů na předem vybraných webových portálech
  • bannery prostřednictvím RTB s cílením na specifická klíčová slova, webové portály a zájmová témata
  • videoreklamu na Youtube – obecné představení produktu Solid Edge a případové studie ve společnostech

 

Pro klienta vedle nákupu také připravujeme grafické podklady pro kampaň a zajišťujeme monitoring výsledků.

 

Kampaň generuje kromě znatelného nárůstu návštěvnosti stránek také přímé registrace trial verzí produktů.