Reklamní agentura s osobním přístupem.

Uvádíme na trh značky, produkty, kampaně jako součást integrovaného marketingového mixu.

Vytváříme kampaně s hmatatelnými výsledky.

Strategie

Strategické poradenství a plánování
Práce se značkou
Sociální sítě
Integrovaná komunikace

Značka

Tvorba značky
Korporátní identita
Logo, design, grafický manuál
Zkušenost se značkou

Marketing

Tvorba a realizace kampaní
Testování kampaní a monitoring
Marketingový výzkum
Direct marketing

Digitální média

Tvorba webových stránek
Optimalizace webových stránek
Sociální sítě
Direct mailing
E-komerce
On-line kampaně

Obsahový marketing

Copywriting
Videa a virál
Lifestylový obsah
Práce s komunitou
Public relations

Event marketing

Eventy a společenské akce
Podpora prodeje – Promotion
Hostesky
Roadshow
Guerilla
Konference