Pomáhá nám Evropský fond pro regionální rozvoj

6.3.2018

Absolook s.r.o. realizuje projekt „Markomat – Automatizovaný marketingový software“, jehož funkcí je vysoký stupeň automatizace procesů v oblasti marketingu a marketingové komunikace. Cílem projektu je vytvořit software systém Markomat (ang. Marcomat), implementovat jej do cloudového prostředí a nabízet jako SaaS dalším podnikům.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zapojením do tohoto projektu můžeme kvalitněji vyvíjet „Automatizovaný marketingový software Markomat“, který se bude skládat z řady modulů umožňujících měření marketingové výkonosti a výkonosti komunikačních kampaní. Software umožní kvalitnější řízení marketingových kampaní a komunikačních kampaní a jejich vyhodnocení včetně projektů spojených s podnikáním a inovacemi pro zabezpečení lepší konkurenceschopnosti.

Trvání projektu: 1.1.2018 – 31.12.2019.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009587

Název projektu: Markomat – Automatizovaný marketingový software

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009587