Pomáhá nám Evropský fond pro regionální rozvoj

1.2.2018

Absolook s.r.o. realizuje projekt Multifaktorový marketingový software“ jehož cílem je vývoj základní platformy ve formě vysoce customizovatelného a automatizovatelného CRM software, na jehož základně bude možné implementovat dílčí analytické nástroje.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zapojením do tohoto projektu můžeme kvalitněji vyvíjet „Multifaktorový marketingový software“, který vedle modulů pro řízení lidských zdrojů, vedení zakázek a vlastních komunikačních aktivit umožní kvalitnější řízení klientských marketingových kampaní a jejich vyhodnocení včetně projektů spojených s podnikáním a inovacemi pro zabezpečení lepší konkurenceschopnosti.

Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 1. 2018.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003712